Kategórie

Aktuality

Odoberať novinkyAnketa

Čo by ste si vedeli predstaviť ako ďalšie produkty na našej stránke?
Hlasovalo 39 ľudí

 

 


Príloha 2 k VOP spoločnosti JM-comp, s.r.o.

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

(platný len v prípade, ak odstupuje spotrebiteľ v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z.  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku)

 

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

1.      Dole podpísaný Kupujúci, ako spotrebiteľ:

 

            Meno a priezvisko:           ................................................................................................

 

            Adresa:                             ................................................................................................

           

                                                      ................................................................................................

           

                                                      ................................................................................................

 

                                                      ................................................................................................

 

            Číslo Objednávky:            ................................................................................................

 

            Dátum Objednávky:         ................................................................................................

 

            Číslo Faktúry:                   ................................................................................................

 

            Tovar:                                ................................................................................................ ,

 

           

           

            týmto formulárom oznamujem, že odstupujem od uvedenej kúpnej zmluvy so spoločnosťou:      JM-comp, s.r.o. IČO: 50 128 361, so sídlom Zlatovská 2189/27, 911 05 Trenčín, zapísaná ........................ Okresným súdom Trenčín, Obchodným registrom, odd. Sro, vložka č. 32490/R, telefónne ................................... číslo: 032/6400073, e-mail: info@lacne-elektro.sk (ako Predávajúcim)v zmysle § 7 ods. 1 ......................................... zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb ................................... na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových ............................................. priestorov predávajúceho.

 

 

2.      V prípade, ak si želáte vrátiť finančné prostriedky zaplatené, ako kúpnu cenu spolu s poštovným, na účet v banke, napíšte nám prosím číslo účtu. V poznámke platby uvedieme odstúpenie od zmluvy.

 

            ..........................................................................................................................................

 

            ..........................................................................................................................................

 

            ..........................................................................................................................................

 

 

 

V …......................................... dňa …............................

 

 

 

                                                                                                                     Podpis